Turvakodit

Turvakoti on tarkoitettu lyhytaikaiseksi turvapaikaksi silloin, kun kotiin jääminen väkivallan, uhkailun tai pelon takia on mahdotonta tai suorastaan vaarallista. Turvakotien tavoitteena on väkivaltakierteen katkaiseminen, sen seurausten hoitaminen ja väkivallan ennaltaehkäiseminen. Turvakodit tarjoavat kriisiapua ja välittömän suojan sekä mahdollisuuksien mukaan pitkäjänteistä tukea perheväkivaltaa kokeneille.

Turvakoteja on seuraavilla paikkakunnilla: Rovaniemi, Oulu, Raahe, Kokkola, VaasaJyväskylä, Tampere, Lahti, Turku, Vantaa ja Helsinki

Kuka voi tulla turvakotiin ja mitä turvakodissa tapahtuu

Turvakotiin voi tulla mihin kellonaikaan tahansa yksin tai lasten kanssa. Sekä naiset että miehet ovat tervetulleita. Turvakodista saa myös puhelimitse keskusteluapua ja neuvontaa perheväkivaltaan liittyvissä kysymyksissä.

Jos pääset lähtemään turvakotiin rauhassa, voit pakata mukaan henkilökohtaiset tavarat ja vaatteita sekä itsellesi että lapselle. Lapselle on hyvä ottaa mukaan myös suosikkilelu.

Ensisijaista turvakodissa on väkivallan kokijan ja lasten turvallisuus ja väkivallan loppuminen. Työn lähtökohtana on väkivallan todistajina tai kohteina olleiden lasten edun turvaaminen kaikissa olosuhteissa. Erityistä huomiota kiinnitetään lasten auttamiseen.

Turvakodissa ollaan kriisitilanteen vaatiman ajan, yleensä muutamasta päivästä kahteen kuukauteen. Väkivaltaa kokenut pääsee keskustelemaan kahdenkeskisesti väkivaltatyöhön erikoistuneen työntekijän kanssa. Myös lapsille pyritään järjestämään kahdenkeskisiä tapaamisia työntekijöiden kanssa.

Henkisen tuen ja avun lisäksi turvakodissa saa tarvittaessa apua käytännön asioiden, kuten esimerkiksi asuntoasioiden tai lähestymiskiellon, järjestämiseen. Henkilökunta on tarvittaessa asiakkaan mukana viranomaisneuvotteluissa. Vertaistukiryhmään osallistumalla voi työskennellä samankaltaisia kokemuksia omaavien kanssa.

Turvallisuuden lisäämiseksi ja väkivaltakierteen katkaisemiseksi väkivallan tekijälle tarjotaan apua Jussi-työn kautta. Tarvittaessa voidaan järjestää myös pari- ja perhetapaamisia, jos ne arvioidaan turvallisiksi.

Tilastotietoa turvakodeista

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten ylläpitämissä 12 turvakodissa asuu vuosittain noin 1200 naista, 60 miestä ja 1200 alle 18-vuotiasta lasta. Lähes kolme neljästä (73 %) turvakotien asiakkaista oli ensikertalaisia

Tyypillinen turvakotiasiakas oli edelleen 25–34-vuotias pienten lasten äiti.
Lue lisää  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näin tunnistat perheväkivallan ajoissa!