Jussi-työ


Väkivaltaa perheessä tai lähisuhteessa?
Jussi-työ® on tarkoitettu miehille, jotka haluavat ehkäistä tai lopettaa väkivallan käytön lähisuhteissaan ja tarvitsevat apua kriisinsä selvittämisessä. Jussi-työn tavoitteena on tukea miehiä löytämään väkivallattomia ongelmanratkaisu-keinoja, sekä auttaa miehiä elämään turvallisesti itsensä ja läheistensä kanssa.

Jussi-toiminta on tukea miehiltä miehille perheväkivaltakierteen katkaisemiseksi.Turvakotien Jussi-työntekijöiltä saa:

  • Kriisiapua
   Perheväkivaltatilanteessa myös mies tarvitsee apua selviytyäkseen.
  • Terapeuttista keskusteluapua
   Mahdollisuus keskusteluun kahden kesken tai ryhmässä.
  • Neuvontaa ja ohjausta
   Mistä muualta saa tukea ja apua.

Jussi-toimipisteet:

  • Kotka
  • Kouvola
  • Lahti
  • Lappeenranta
  • Mikkeli
  • Oulu
  • Pori
  • Rovaniemi
  • Turku
  • Vaasa
  • Vantaa

Väkivaltaan voi saada apua ja väkivallasta voi puhua
Oma väkivallan käyttö ja huolestuminen käyttäytymisen hallinnan menettämisestä on suhteellisen yleistä. Silti asiasta puhuminen on vaikeaa. Jussi-työhön hakeutuminen onkin pyritty tekemään miehelle mahdollisimman helpoksi. Asiakkaaksi hakeutumiseen riittää oma yhteydenotto ja tapaamiset ovat asiakkaalle maksuttomia.

Väkivallan tunnistaminen on vaikeaa
Väkivaltaa on määritelty sen vaikutuksen ja tekotavan perusteella esimerkiksi fyysiseksi, henkiseksi, seksuaaliseksi ja taloudelliseksi väkivallaksi tai laiminlyönneiksi. Väkivallan tekijä ei aina ajattele käyttäytyvänsä väkivaltaisesti tilanteessa, jonka toinen perheenjäsen kokee väkivaltana.

Mies saattaa kokea väkivallankäyttönsä oikeutetuksi väkivallan ollessa molemminpuolista tai peittää sen osaksi lasten kasvatusta. Jussi-työssä tarkastellaan lähisuhteiden ongelmakohtia miehen oman taustan ja väkivaltaisen käyttäytymisen näkökulmasta. Väkivaltaa ja sen uhkaa opetellaan tunnistamaan ja välttämään.

Työskentely oman toiminnan muuttamiseksi kannattaa
Jussi-työssä käsitellään väkivaltaisen käyttäytymisen problematiikkaa ja puretaan uhkaaviin tilanteisiin johtavia stressitekijöitä.
Ensisijainen tavoite on vaaratilanteiden ennakointi ja väkivallan käytön loppuminen.

Läheisten pelon, miehen omien tunteiden ja väkivaltatilanteita edeltävän ilmapiirin tunnistaminen on myös tärkeää. Miestä tuetaan vastuulliseen vanhemmuuteen tarkastelemalla aikuisten riitoja ja väkivallankäyttöä lapsen näkökulmasta.

Työn onnistuessa:

  • väkivalta loppuu tai ei ala
  • mies löytää vaihtoehtoisia käyttäytymismalleja väkivallalle
  • mies muuttuu avoimemmaksi ja vuorovaikutus lähipiirissä vapautuu
  • lapset saavat turvallisemman kasvuympäristön

Väkivaltaisesta tai uhkaavasta käyttäytymisestä voi päästä irti!

Lisätietoja: www.jussityo.fi
 

PDF-tiedostoJUSSI-TYÖN ARVIOINTITUTKIMUS 230210.pdf (722 kB)
Tutkittua tietoa Jussi-työstä. Arviointitutkimus julkaistiin 18.3.2010.