Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä päihdeongelmaisille odottaville äideille ja vauvaperheille

Pidä kiinni® on valtakunnallinen hoitojärjestelmä päihdeongelmaisten odottavien äitien ja vauvaperheiden auttamiseksi. Hoitojärjestelmä muodostuu odottavien äitien ja vauvaperheiden päihdeongelmien kuntoutukseen erikoistuneista ensikodeista, avopalveluyksiköistä sekä kehittämiskeskuksesta. 

Pidä kiinni® -hoitojärjestelmän tavoitteena on taata fyysisesti ja psyykkisesti turvalliset olosuhteet vauvalle sekä tukea vanhempia päihteettömyydessä ja vanhemmuuteen kasvamisessa. Raskaus ja vauvan syntymä on aivan erityinen mahdollisuus päihdeongelmaiselle naiselle muuttaa elämäänsä ja rakentaa päihteetöntä vanhemmuutta riittävän tuen avulla.

Kuntoutuksessa asioita tarkastellaan vauvan ja vanhemmuuden näkökulmasta. Kuntoutuksen perustana on työntekijän ja asiakkaan välinen luottamuksellinen suhde sekä samassa tilanteessa olevien perheiden jakama tuki. Raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden päihdeongelmien hoitoon erikoistuneissa yksiköissä yhdistyvät lastensuojelu ja päihdekuntoutus.

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset ylläpitävät kuutta päihdeongelmien hoitoon erikoistunutta ensikotia ja seitsemää avopalveluyksikköä, jotka sijaitsevat Helsingissä, Espoossa, Turussa, Kuopiossa, RovaniemelläKokkolassa sekä Jyväskylässä. Kaikissa yksiköissä on paikkoja myös kahden vanhemman perheille. Ensikodeissa on viisi perhepaikkaa ja avopalveluyksiköissä voi samanaikaisesti olla kuntoutuksessa 10-15 perhettä. 

Toimintayksiköissä yhdistetään kuntoutuksen kokonaisuudeksi äidin ja vauvan varhaisen vuorovaikutussuhteen tukeminen ja hoito sekä erityisesti vauvaperheiden tarpeisiin kehitetty päihdekuntoutus.

 

Toiminnan tavoitteena on:

 • Sikiövaurioiden ehkäiseminen ja minimoiminen tukemalla äidin päihteettömyyttä raskauden aikana
 • Toimivan vuorovaikutuksen syntyminen vauvan ja vanhemman välille
 • Vauvan terve kehitys
 • Vanhempien päihteiden käytön hallinta 
 • Arkielämän taitojen hallinta niin, että vanhempi selviytyy päivittäisestä elämästä lapsensa kanssa

Pidä kiinn®i - Kuntoutus sisältää

 • Kuntoutussuunnitelman lapselle ja vanhemmille
 • Lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen tukemisen
 • Vanhempien päihdekuntoutuksen
 • Vauvalähtöisen työskentelyn perheen ja sen lähiverkoston kanssa
 • Yhteisöllisyyttä, vertaistukea ja ryhmätoimintoja
 • Kotona tehtävää työtä 
 • Verkostotyön
 • Jatkokuntoutuksen suunnittelun yhdessä verkoston kanssa

Kehitämme jatkuvasti päihteitä käyttävien odottavien äitien ja vauvaperheiden kohtaamista, tukemista ja hoitoon ohjaamista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tarjoamme myös koulutusta ja konsultaatiota päihteitä käyttäviä vauvaperheitä kohtaaville ammattilaisille. 


Raskauden aikaisen ensikoti-hoidon täyssubventio

Raha-automaattiyhdistys myöntää raskaudenaikaisen Pidä kiinni® -ensikoti hoitoon täyssubventiota. Täyssubventiolla on tarkoitus helpottaa raskaana olevien naisten hoitoon pääsyä. Täyssubventio aika on asiakkaan raskaudenajasta enimmillään 90 kalenteripäivää ja sinä aikana päihdeongelmien hoitoon erikoistuneiden ensikotien hoito on kunnille maksutonta. Edellytyksenä on hoidon alkaminen asiakkaan raskausaikana ja kunta sitoutuu jatkamaan hoitoa ensikodissa subventioajan jälkeen yhteistyöverkostossa sovittavan asiakassuunnitelman mukaisesti.

Lisätietoa

 

Mahdollisuus – kertomus päihdeongelmaisen äidin kuntoutumisesta 

Lyhytelokuva kertoo, millaisen ongelmavyyhden keskellä raskaana oleva päihdeongelmainen nuori nainen ponnistelee. Ensikodin äidit olivat mukana lyhytelokuvan käsikirjoittamisessa ja itse toteutusvaiheessa. Ohjaaja Toni Wahlström ohjasi dramatisoidun tarinan, jonka näytteli Laura Malmivaara. Lyhytelokuvan on tuottanut Helsingin ensikoti ry. Kesto 12 minuuttia.

 

Miten turvata lapsen terve kasvu ja kehitys perheessä, jossa vanhemmalla on päihdeongelma? seminaarin ilmoittautuminen

Pidä kiinni -hoitojärjestelmä kehittämiskeskus
Asemamiehenkatu 4 A, 00520 Helsinki. Puh. (09) 4542 440, faksi (09) 4542 4430

Kehittämispäällikkö Maarit Andersson
maarit.andersson@ensijaturvakotienliitto.fi
Puh. (09) 4542 4440 tai
040 735 8221

Suunnittelija Miia Pikulinsky
miia.pikulinsky@ensijaturvakotienliitto.fi
Puh. 050 5946975

Suunnittelija Niina Kokko
niina.kokko@ensijaturvakotienliitto.fi
Puh. 050 345 0223

Sihteeri Riitta Savolainen
riitta.savolainen@ensijaturvakotienliitto.fi
Puh. (09) 4542 4445 tai
040 700 6533

Raha-automaattiyhdistys rahoittaa toimintaa

 


PIDÄ_kannet.jpg (125 kB)
Pidä kiinni -esite
PDF-tiedostoLapsilähtöisen päihdetyön esite (661 kB)

Mitä lapseni ajattelee, kun juon?
Katso   Tilaa

Päihteiden haitat odotusaikana 
Katso  Tilaa

Videoclipsit -Äidiksi tulossa?