Kontaktuppgifter
Förbundet för mödra- och
skyddshem rf
Asemamiehenkatu 4
00520 Helsingfors
Tfn (09) 454 2440
Fax (09) 4542 4430
toimisto@ensijaturvakotienliitto.fi

Utbildnings- och familjerehabiliteringscentrum Sopukka
Nya Borgåvägen 482 01100 Östersundom
Tfn (09) 877 9580
fax (09) 877 9273
info@sopukka.inet.fi

 

Förbundet för mödra- och skyddshem


Förbundet för mödra- och skyddshem är en riksomfattande barnskyddsorganisation, som grundades år 1945 för att hjälpa ensamstående mödrar och deras barn. I takt med samhällsförändringar har också förbundets verksamhet utvecklats. Förbundet fäster speciellt avseende vid att stöda de familjer, som lever under svåra förhållanden, och vid problemförebyggande verksamhet.