Jäsenyhdistykset

Liitolla on 30 jäsenyhdistystä. Ne ylläpitävät 10 ensikotia, kuutta päihdeongelmien hoitoon erikoistunutta ensikotia sekä 11 turvakotia. Osa yhdistyksistä keskittyy toiminnassaan avopalveluihin. Jäsenyhdistyksissä tehdään sekä kriisityötä että pitkäaikaista perheiden tukemista.