Ensi- ja turvakotien liitto

Olemme valtakunnallinen kansalais- ja lastensuojelujärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä. 
29 jäsenyhdistystämme eri puolilla Suomea tarjoaa perheiden tarvitsemaa ammatillista apua ja vapaaehtoisten tukea. Ne ylläpitävät 10 ensikotia, 6 päihdeongelmien hoitoon erikoistunutta ensikotia ja 12 turvakotia. Tapaamispaikkaotoimintaa järjestetään 18 eri yhdistyksessä. Osa yhdistyksistä keskittyy avopalveluihin. Liiton ylläpitämä Neuvokeskus tarjoaa tukea erotilanteissa oleville lapsiperheille.

Moni lapsi kokee joulun pelottavana ja turvattomana

Tämän vuoden joulukampanjassa Ensi- ja turvakotien liitto haluaa nostaa esille sen, että kaikki lapset eivät odota joulua, vaan kokevat sen pelottavana ja turvattomana. Turvakodeissa joulua viettää vuosittain yli 100 perheväkivallan uhria, joista noin puolet on pieniä lapsia. Lue lisää


Lämmin kiitos lahjoittajille! 

Lahjoituksenne avulla voimme jatkaa työtämme vaikeissa ja turvattomissa oloissa elävien lasten ja perheiden puolesta ja perheväkivallan ehkäisemiseksi.  Tänä vuonna toimintaamme tukeneet


Mitä vauva toivoo – hankkeessa kehitettiin tukimateriaalia odotusajan vanhemmuuden ja elämäntapamuutoksen tukemiseen

Hankkeen tuotoksena syntyi odotusajan varhaisen vanhemmuuden ja elämäntapojen muutosta tukeva toimintamalli, jota voivat hyödyntää työssään kaikki odottavien perheiden kanssa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt. Materiaali löytyy täältä.
Kouluttajia lapsilähtöisen päihdetyön motivointitaitoihin
 


Kaikki perheet eivät tule autetuksi siivoamalla

Nyt puhutaan siitä, kuinka monessa kunnassa tehtiin suuri virhe edellisen laman aikana, kun lapsiperheiden kodinhoitajien työ ajettiin alas. On helppo yhtyä tähän väitteeseen ja toivoa, että uusi sosiaalihuoltolaki tuo takaisin tämän työmuodon palveluvalikkoon mahdollisimman pian. Perheiden hyvinvoinnin takaamiseksi ja uusien tragedioiden estämiseksi tarvitaan kuitenkin perheiden kuulemista ja monipuolista palveluvalikkoa, kirjoittaa vaativan vauvatyön kehittämispäällikkö Mari Manninen blogitekstissään.

Ensi- ja turvakotien liiton julkaisemaa tietoa lastensuojelusta.

Nettiturvakoti tarjoaa apua väkivallan kaikille osapuolille. Sivut sisältävät selviytymiskeinoja, tietoa, testejä, keskustelua ja neuvontaa.

Sopukka sijaitsee Sipoon Östersundomissa meren läheisyydessä ja tarjoaa rauhallisen ympäristön kurssien, seminaarien ja yksityistilaisuuksien järjestämiseen.