Ensi- ja turvakotien liitto

Olemme valtakunnallinen kansalais- ja lastensuojelujärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä. 
30 jäsenyhdistystämme eri puolilla Suomea tarjoaa perheiden tarvitsemaa ammatillista apua ja vapaaehtoisten tukea. Ne ylläpitävät 10 ensikotia, 6 päihdeongelmien hoitoon erikoistunutta ensikotia ja 12 turvakotia. Tapaamispaikkaotoimintaa järjestetään 17 eri yhdistyksessä. Osa yhdistyksistä keskittyy avopalveluihin. Liiton ylläpitämä Neuvokeskus tarjoaa tukea erotilanteissa oleville lapsiperheille.

Blogi: Onko tukkapölly vain tukkapölly?

Laki lapseen kohdistuneen pahoinpitelyepäilyn ilmoittamisesta ja selvittämisestä muuttui hiljattain. Muutos on aiheuttanut hyvää ja tarpeellista keskustelua lapsia ja perheitä kohtaavien työntekijöiden keskuudessa muun muassa siitä, mikä on lapsen pahoinpitelyä, kirjoittaja on Ensi- ja turvakotien liiton Kannusta minun vanhvaksi -hankkeen projektipäällikkö Satu Keisala blogissa.


Apua hakevien miesten määrä moninkertaistunut

Ensi- ja turvakotien liitosta hakee vuodessa apua 3000 miestä. Määrä on kasvanut moninkertaisesti, sillä esimerkiksi ensikodeista haki apua 10 vuotta sitten 30 miestä vuodessa, kun nyt heitä on 100.
Vaikka palveluja on kehitetty paremmin koko perhettä ajatellen, niin suurin muutos on tapahtunut isissä itsessään. He kokevat perheen kriisin tai muun avuntarpeen koskettavan koko perhettä ja haluavat olla aktiivisesti mukana. Lue tiedote


Näihin haluamme vaikuttaa

Pääseekö väkivaltaa kokeva turvakotiin sinun kotikuntasi alueella? Ansaitseeko päihteistä eroon haluava äiti kuntoutusta ja mahdollisuutta uuteen alkuun vauvansa kanssa? Pitäisikö yhden huoltajan perheiden asemaa parantaa tai ovatko eroperheiden auttamispalvelut ja ehkäisevä työ välttämättömiä? 

Näihin asioihin haluamme vaikuttaa  uutta hallitusohjelmaa valmisteltaessa.

Ensi- ja turvakotien liiton julkaisemaa tietoa lastensuojelusta.

Nettiturvakoti tarjoaa apua väkivallan kaikille osapuolille. Sivut sisältävät selviytymiskeinoja, tietoa, testejä, keskustelua ja neuvontaa.

Sopukka sijaitsee Sipoon Östersundomissa meren läheisyydessä ja tarjoaa rauhallisen ympäristön kurssien, seminaarien ja yksityistilaisuuksien järjestämiseen.
Avoimet työpaikat

Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ja Etelä-Pohjanmaan ensi- ja turvakotiyhdistys hakevat
projektityöntekijää