Ensi- ja turvakotien liitto

Olemme valtakunnallinen kansalais- ja lastensuojelujärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä. 
29 jäsenyhdistystämme eri puolilla Suomea tarjoaa perheiden tarvitsemaa ammatillista apua ja vapaaehtoisten tukea. Ne ylläpitävät 10 ensikotia, 6 päihdeongelmien hoitoon erikoistunutta ensikotia ja 12 turvakotia. Tapaamispaikkaotoimintaa järjestetään 18 eri yhdistyksessä. Osa yhdistyksistä keskittyy avopalveluihin. Liiton ylläpitämä Neuvokeskus tarjoaa tukea erotilanteissa oleville lapsiperheille.

#tukeaperheille

Eduskuntavaalit 2015

Pääseekö väkivaltaa kokeva turvakotiin sinun kotikuntasi alueella? Ansaitseeko päihteistä eroon haluava äiti kuntoutusta ja mahdollisuutta uuteen alkuun vauvansa kanssa? Pitäisikö yhden huoltajan perheiden asemaa parantaa tai ovatko eroperheiden auttamispalvelut ja ehkäisevä työ välttämättömiä? 

Näihin asioihin haluamme vaikuttaa eduskuntavaalien aikana sekä sen jälkeen uutta hallitusohjelmaa valmisteltaessa. Lue lisää


Lasten ja perheiden vaalikone on auki!

Lasten ja perheiden vaalikone sisältää 26 lapsiperheiden arkeen liittyvää kysymystä.  Käy katsomassa mitä ehdokkaasi ajattelee: www.emmaelias.fi/vaalikone


Selvitys turvakotien vaikutuksesta:
Turvakoti auttaa tehokkaasti, avun hakeminen vaikeaa

Perheväkivaltaan tai sen uhkaan apua hakevat hyötyvät turvakodista. Tuoreen selvityksen mukaan turvakodin tarjoama apu on kattavaa ja auttaa pääsemään eroon väkivallasta. Eniten turvakodissa auttaa turvallisten, osaavien työntekijöiden läsnäolo, lasten saama apu ja saman kokeneiden vertaistuki.  Suurimpina avun hakemisen esteinä ovat tietämättömyys väkivallasta ja sen seurauksista sekä puutteellinen tieto palveluista ja oikeuksista.
Lue lisää
Selaa verkossa! Selvitys on julkaistu kokonaisuudessaan verkossa. Se löytyy tästä linkistä.


Kiitos vaikuttamisesta Sairaanhoitajapäivillä

Kiitos vaikuttamisesta lapsiperheiden puolesta Sairaanhoitajapäivillä. Osastollamme otetut kuvat ovat ladattavissa täältä.


Ensi- ja turvakotien liiton julkaisemaa tietoa lastensuojelusta.

Nettiturvakoti tarjoaa apua väkivallan kaikille osapuolille. Sivut sisältävät selviytymiskeinoja, tietoa, testejä, keskustelua ja neuvontaa.

Sopukka sijaitsee Sipoon Östersundomissa meren läheisyydessä ja tarjoaa rauhallisen ympäristön kurssien, seminaarien ja yksityistilaisuuksien järjestämiseen.
Avoimet työpaikat

Ensi- ja turvakotien liitto hakee
Vaativan vauvatyön suunnittelijaa