Ensi- ja turvakotien liitto

Olemme valtakunnallinen lastensuojelun kansalaisjärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä. 
30 jäsenyhdistystämme eri puolilla Suomea tarjoavat perheiden tarvitsemaa ammatillista apua ja vapaaehtoisten tukea. Ne ylläpitävät 10 ensikotia, 6 päihdeongelmien hoitoon erikoistunutta ensikotia ja 11 turvakotia. Tapaamispaikkatoimintaa järjestetään 15 eri yhdistyksessä. Osa yhdistyksistä keskittyy avopalveluihin. Liiton ylläpitämä Neuvokeskus tarjoaa tukea erotilanteissa oleville lapsiperheille.

Tukkapöllystä ja sättimisestä kannustavaan kasvatukseen

 Suomalaisten asenteet kuritusväkivaltaa kohtaan ovat 30 vuoden aikana muuttuneet tasaisesti kielteisimmiksi. Käytäntöön asti muutos ei kuitenkaan vielä ole juurtunut. Peräti 42 prosenttia pienten lasten äideistä kertoo kurittaneensa lastaan fyysisesti.

Järjestöt lanseeraavat yhteisen Kasvatuspuntari – kampanjan, joka kutsuu vanhemmat puntaroimaan kasvatustapojaan: www.kasvatuspuntari.fi


Vanhemmuuden valtit

Monesti on hyvä pysähtyä ajattelemaan, mikä vanhempana onnistuu ja mikä taas ei ja mihin asiaan tarvitsisin tukea. Vanhemmuuden valtit -kysymykset on tehty isille ja äideille, mutta sitä voi käyttää kuka hyvänsä kasvattajana toimiva.
Tutustu Vanhemmuuden valtteihin!

Lue myös blogikirjoitus aiheesta


JÄRJESTÖT KEHOTTAVAT KANSANEDUSTAJIA ÄÄNESTÄMÄÄN KUMOON  TIUKENNUKSET PERHEENYHDISTÄMISEEN

Kansalaisjärjestöt vetoavat kansanedustajiin, jotta epäinhimillisistä ja lyhytnäköisistä kiristyksistä luovuttaisiin. Jos kansanedustajat hyväksyvät hallituksen esityksen, kohtuuttoman korkea toimeentulovaatimus ulottuisi myös pakolaisuuden takia hajonneisiin perheisiin. Se veisi käytännössä yhä useammalta pakolaiselta mahdollisuuden saada Suomeen lapsensa, vanhempansa tai puolisonsa. Toimeentulovaatimus koskisi myös Suomeen ilman huoltajaa tulleita pakolaislapsia. Lue vetoomus
Kuva: Todelliset Supersankarit, Tiuku Pennola



Elätkö väkivaltaisessa suhteessa? Oletko kokenut tai käyttänyt väkivaltaa lähisuhteissasi tai perheessäsi? Oletko huolissasi läheisestäsi?

Nettiturvakodin chat-päivystys on avoinna joka maanantai klo 17–19 sekä arkipäivisin klo 9–16 työntekijän ollessa paikalla.



Ensi- ja turvakotien liiton julkaisemaa tietoa lastensuojelusta.

Nettiturvakoti tarjoaa apua väkivallan kaikille osapuolille. Sivut sisältävät selviytymiskeinoja, tietoa, testejä, keskustelua ja neuvontaa.

Sopukka sijaitsee Sipoon Östersundomissa meren läheisyydessä ja tarjoaa rauhallisen ympäristön kurssien, seminaarien ja yksityistilaisuuksien järjestämiseen.





Lue, mitä Ensi- ja turvakotien liiton vuosi 2015 piti sisällään!


Hae tietoa lapsen oikeuksista

Lapsenoikeudet.fi-sivustolta löytyy kattavasti tietoa lapsen oikeuksista. Sivustoa toteuttaa yhteistyöverkosto, johon kuuluu lukuisia lapsi- ja perhejärjestöjä.