Ensi- ja turvakotien liitto

Olemme valtakunnallinen lastensuojelun kansalaisjärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä. 
30 jäsenyhdistystämme eri puolilla Suomea tarjoavat perheiden tarvitsemaa ammatillista apua ja vapaaehtoisten tukea. Ne ylläpitävät 10 ensikotia, 6 päihdeongelmien hoitoon erikoistunutta ensikotia ja 11 turvakotia. Tapaamispaikkatoimintaa järjestetään 17 eri yhdistyksessä. Osa yhdistyksistä keskittyy avopalveluihin. Liiton ylläpitämä Neuvokeskus tarjoaa tukea erotilanteissa oleville lapsiperheille.

Päihdeongelmaisten perheiden kuntoutus vaarassa

Päihteitä käyttävien odottavien äitien kuntoutus uhkaa loppua. Kuntoutusta saa 240 äitiä ja vauvaa vuodessa, mutta hoitojärjestelmälle ei ole pysyvää rahoitusta. Ensi- ja turvakotien liiton mukaan tilanne on vakava. Naisten päihteiden käyttö on kasvanut ja vuosittain 3600–6000 vauvan kehitys on vaarassa päihteiden käytön takia. Lue tiedote

Blogi: Odottavalla äidillä on oikeus päästä kuntoutukseen

Päihteitä käyttävien odottavien äitien tahdonvastainen eli kansanomaisemmin sanottuna pakkohoito on ollut esillä viimepäivinä. Pakkohoito voi olla vaihtoehto vasta sen jälkeen kun on tarjottu mahdollisuus vapaaehtoiseen kuntoutukseen. Tällä saavutetaan paras tulos. Kirjoittaa päihdeongelmaisten äitien kuntoutuksesta vastaava kehittämispäällikkö Maarit Andersson. Lue blogi-kirjoitus

Blogi: Hölmöläisten säästämistä

Raskausaika ja varhaislapsuus vaikuttavat ratkaisevasti aivojen ja lapsen koko kehitykseen. Ensi- ja turvakotien liitto jäsenyhdistyksineen on vastannut kohta 30 vuotta päihdeongelmaisia raskaana olevia naisia kuntouttavassa Pidä kiinni -hoitojärjestelmastä. Tuo aika on suuri mahdollisuus kuntoutumiselle ja päihteistä irtautumiselle. Riittävän pitkän kuntoutuksen jälkeen 2/3 äideistä kuntoutuu vauvansa huoltajaksi ja irtautuu päihteistä. Se on huikea tulos. Lue blogikirjoitus


Postia Miinalle

Miina Sillanpään 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Helsingin ensikoti on koonnut näyttelyn Miina Sillanpäälle lähetetyistä postikorteista. Näyttely valottaa yhteiskunnallisesti merkityksekkään, Suomen ensimmäisen ensikodin perustajan elämää. Lue lisää näyttelystä


Blogi: Etäällä vai lähellä – käsitteillä luomme todellisuutta

Lähi- ja etävanhempi-käsitteet määrittelevät asumisen muotoa, kumman vanhemman luona lapsi on virallisesti kirjoilla ja kumpi vanhemmista on oikeutettu etuuksiin lapsen osoitteen mukaisesti. Sanat ovat myös juurtuneet puhekielen ilmaisuiksi kuvaamaan vanhemmuuden tilaa eron jälkeen.  Vanhemmuus tässä kontekstissa määrittyy asumismuodon ja siihen sisältyvän etäisyyden mukaan, eikä ihmissuhteen, lapsen ja vanhemman välisen sidoksen, perusteella. Lue blogiteksti


Ensi- ja turvakotien liiton julkaisemaa tietoa lastensuojelusta.

Nettiturvakoti tarjoaa apua väkivallan kaikille osapuolille. Sivut sisältävät selviytymiskeinoja, tietoa, testejä, keskustelua ja neuvontaa.

Sopukka sijaitsee Sipoon Östersundomissa meren läheisyydessä ja tarjoaa rauhallisen ympäristön kurssien, seminaarien ja yksityistilaisuuksien järjestämiseen.

Lue, mitä Ensi- ja turvakotien liiton vuosi 2015 piti sisällään!


Hae tietoa lapsen oikeuksista

Lapsenoikeudet.fi-sivustolta löytyy kattavasti tietoa lapsen oikeuksista. Sivustoa toteuttaa yhteistyöverkosto, johon kuuluu lukuisia lapsi- ja perhejärjestöjä.